Küçük Taşlar: Birliğe Giden Yol

Tüm krizler ve yaşanan olaylar sonrası Bursa’da uzun zamandır beklenen bir şey oldu. Hasan Mehmetoğlu daha önce yapmış olduğu ziyaret ve toplantıları sıklaştırdı. Tesadüfen tanıştığım bir isimdi. O dönemde önce İnegöl’de sonra Yıldırım’da yapılan toplantılarda Bursa’da Ahıska Türkleri’ni temsil eden tek bir sivil toplum kuruluşu olsun fikri ön plana çıktı. Özellikle tabelasında Ahıska ismini taşıyan ve FETÖ ile beraber hareket ettiği saplanan 1 federasyon ile 3 derneğin kapanması bizleri üzmüştü. Bunun yanı sıra İzmir’de tabelasında Ahıska ismini taşıyan bir derneğin başkanının bu suçlamalarla göz altına alınması, başka bir derneğin ise mühürlenmesi üzüntümüzü en üst seviyeye taşımıştı.
kucuk-taslar-birlige-giden-yol-hd
Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına kasteden hiçbir oluşumla Ahıska isminin yan yana anılmaması gerekirdi. Bursa da yaşanan bölünmüşlüğü gidermek, birlikten kuvvet doğar fikrini hayata geçirmek ve halkımızın iradesini ortaya koymak adına bir harekat oluştu. Bu harekatın adı: Bursa Ahıskalı Türkler Birliği’ydi! İşte bu düşüncelerle Yıldırım’da yapılan toplantıda bazı kararlar alındı. Öncelikli kararlardan biri ise Bursa’da yer alan derneklerin kapanarak tek çatı altında birleşmesiydi. O gün alınan kararların yer aldığı bildiriyi imzalayan isimlerden biri de İnegöl’de ki Dernek Başkanı Mehmet Taş’tı.
Bildiri’de neler yer alıyordu?
 
Bildiri’nin ilk maddesi FETÖ ile ilgiliydi. Ülkemizde yaşanan bu hain teşebbüsün ana nedeni olan FETÖ bir kez daha lanetlenmişti bildiride. Birlik ve beraberlik içinde kardeşlik duygusu ile bu güzel vatanımız Türkiye’de yaşayan insanların tem hak ve hürriyetlerine gasp etme girişimini desteklemek bir yana sessiz kalmak bile suçtu bizlere göre. İşte bu yüzden sesimizi gür çıkarmalı, tavrımızı net göstermeliydik.
İkinci madde DATÜB ile ilgiliydi. Mevcut DATÜB Yönetim Kurulu’na olan güvensizlik ortamının ortadan kaldırılması adına bir talep önerilmişti. DATÜB’e olan güvenin yeniden inşası için halkın seçtiği delegeler ile 3 ay içerisinde DATÜB’ün “olağanüstü kurultay”a gitmesi talep edilmişti. Aslında süre üzerinde bildiriyi hazırlarken bir çok tarih göz önünde bulundurulmuştu. Ancak 3 ay yeterli ve gerekli bir zaman olarak bildiriye işlenmişti. Seçimde DATÜB’ün mevcut Yönetim Kurulu Üyelerine dair bir kısıtlama olmaması gerektiği aksine demokratik bir şekilde herkesin bu seçimlere aday olabileceği görüşü bildiride yerini almıştı. Ahıskalı Türkler olarak bunu talep etme hakkımız vardı. Sonuç olarak DATÜB biz Ahıskalı Türkleri temsil etmek amacıyla kurulmuş bir kurumdu. Zaten 3 Ağustos’ta ki toplantıda mevcut DATÜB Başkanı Ziyattin Kasanov’da seçimle ilgili öneriyi desteklemişti. O gün yaşanan tartışmalar seçime dair detayların konuşulmasına engel olmuştu. Bildiride bu konunun işlenmesi de o gün yapılan desteğe atıf niteliğindeydi.
Üçüncü madde yıllar önce kurulmuş olan Federasyonumuz ile ilgiliydi. Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu adı altında bazı derneklerin oluşumuyla kurulmuş bu teşebbüs bize göre fiilen yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Mevcut sistemin yeniden değerlendirilmesi ve toplumsal çıkarların göz ardı edilmemesi için Federasyon’un kendi kendini feshederek temsiliyet hakkını yeniden Ahıska Türkleri’ne vermesi gerektiğine olan inancımızı dile getirmiştik. Sonuç Ahıskalı Türklerin çoğunluğu göz önüne alınarak kurulmamış olan, yıllarca faaliyet göstermesine rağmen elle tutulur düzeyde bir başarı sağlamayan ve adı halkımızca bir çok kötü olayla anılan bir kurumun var olmasına gerek yoktu.
Dördüncü madde Bursa ile ilgiliydi. Bursa’da yaşayan insanlar arasında yer alan Ahıskalı Türklerin oranına vurgu yapılarak Bursa’nın Ahıska Dünyasında ki “stratejik önemine” dikkat çekilerek “adil ve demokratik” teşebbüslerle Bursa’da halkımızı temsil edecek tek bir kurum olması gerektiği vurgulanmıştı. Bir çok kişi tarafından yaklaşık 100 bin Ahıskalı Türk’ün yaşadığı vurgulanan Bursa aslında Ahıska Türkleri’nin manevi merkezi konumundaydı. Bu önem doğrultusunda Bursa’da sağlanacak birlik diğer bölgelerde ve yurt dışında yaşayan insanlarımızın da çıkarları doğrultusunda yapılmış bir girişim olacaktı.
Beşinci madde ise Türkiye’de yaşayan bütün Ahıskalı Türkler ile ilgiliydi. Geleceğe yönelik düşüncelerimizi ortaya koymak adına bildiride yer almıştı. Türkiye’de yaşayan Ahıskalı Türkler tarafından oluşturulacak bir Temsil Heyeti’nin kurulması öngörülüyordu. Bu heyetin tek görevi Türkiye’de yaşayan halkımızın menfaat ve çıkarları doğrultusunda görüşmeler yapmak, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktı. Yani halk kendi problemlerini kendi içinden çıkardığı temsilcilerin oluşturduğu bir heyetle çözüme kavuşturmalıydı. Demokrasinin geçerli olduğu bütün sistemlerde bu kural geçerliydi. Ve bizler çağdaş dünyanın birer parçası olma yolunda ilerlerken bu kuralı göz ardı edemezdik.
Son madde ise İnegöl’de 7 Ağustos 2016 tarihinde yayımlayan bildiriye atıf niteliğindeydi. Söz konusu bildiri desteklenmişti.
Bu bildiri benim tarafımdan halkımızın da iştirak ettiği toplantı sonunda okundu. Bildiriye yönelik tek bir itiraz dahi yapılmadı.  Dernekleri temsilen toplantıya katılan kişiler ve kanaat önderlerince kabul edilerek imza altına alındı. Bu bildirinin orjinali üç nüshadır. Bu üç nüshadan biri Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği’ndedir. Diğeri İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı olan Mehmet Taş’a teslim edilmiştir. Üçüncüsü ise bendedir.
Komisyonun Kurulması
Bu bildiriyi yayımladıktan sonra daha hızlı hareket etme zamanı gelmişti. Bildiride yer alan düşüncelerimizi gerçekleştirmek adına bir komisyon kuruldu. Komisyona üyelik için ise tek kriter getirildi. Başkan adaylarının komisyona üye olamayacağı ortak bir karar ile kabul edildi. Komisyonun görevi kurulması planlanan “Bursa Ahıskalı Türkler Birliği” oluşum sürecinin adil bir şekilde yönetilmesiydi. Bu doğrultuda oluşturulan komisyonda iki hukukçu, bu harekatı destekleyen iki derneğin başkan yardımcısı, bir dernek yönetim kurulu üyesi ve gönüllü olarak bu işi sahiplenen kişiler yer aldı. Şu anda bile komisyonda gönüllü olarak halkımızın menfaatleri doğrultusunda yer almak isteyen isimler aramıza kabul edilmektedir. Yapılan bazı toplantılarda bu yönde düşüncelerini dile getiren insanlar içimizde yer almıştır.
Dernek Ziyaretleri Başlıyor
Davetli olmasına rağmen 21 Ağustos’ta Yıldırım ilçesinde yapılan programa katılamayan derneklerin öncelikli olarak ziyaret edilmesi karara bağladı. Bu doğrultuda halkımıza tanıtım toplantıları yapılmadan önce dernekleri ziyaret ederek onları bilgilendirmek için girişimde bulunuldu. Amacımız onları da davet ederek kimseyi dışarıda bırakmamaktı. Sonuçta kararı halk verecekti bizler değil. Halk kimi dışarıda bırakıp kimi içeride saklayacağını herkesten iyi bir şekilde bilirdi. İlk ziyaret Yıldırım ilçesinde ki Zümrütevler Mahallesinde yer alan bir derneğe oldu. İkinci ziyaret ise aynı ilçenin Eğitim Mahallesinde (Yeşilyayla’da ki dernek olarak da bilinir) yer alan başka bir derneğe oldu. Bu ziyaretlerde bazı komisyon görevlileri ve katılmak isteyen Ahıskalı Türkler hazır bulundu. Görüşmeler kameralar ile kayıt altına alındı. Bu görüşmelerde yer alamadım ancak takipçisi oldum. Komisyonca kabul edilen kararlar doğrultusunda hareket ediyorduk.
İlk Taş Geliyor
Yapılan ziyaretler sonrası Ertan Topçu başta olmak üzere ziyaret edilen dernek başkanları ile ziyaret edilmeyen Yusuf Nurigil’in Emniyet Müdürlüğü’ne şikayette bulunduklarını öğrendim. Şikayet konusu ise ilginçti. Tehdit! Şikayetçiler kendilerinin tehdit edildiklerini iddia ederek kendilerini ziyaret eden komisyon görevlilerinden davacı olmuşlardı. Bu konu hakkında şu anda yorum yapmak doğru olmaz diye düşünüyorum. Sonuç olarak adli makamlara yansımış bir olay. Ancak komisyonda yer alan arkadaşlarımız ellerinde ki görüntüleri yetkili mercilerle paylaştılar. Bu bile aslında olayları özetleyebilecek niteliktedir!
 
Bu yazının devamı olan “Küçük Taşlar: Dün ve Bugün” yine bu sitede yayınlanacaktır.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu